SlovenskyEnglishDeutsch

Pick to light

Keď do vyskladňovania vstúpi „svetlo“

Systém PICK to LIGHT znamená:

Rýchlosť -  vidím svetlo, okamžite reagujem. Žiadne zdĺhavé vyhľadávanie položiek objednávky.
Presnosť - svetlo svieti, dokým nie je výrobok v správnom počte odobratý. Žiadne vynechné položky.
Efektívnosť - šetrí čas i peniaze. Náklady na systém sa vrátia v  znížení nárokov na počet personálu, zrýchlení procesov a vo výraznom poklese chybovosti.
Intuitívnosť - minimálna potreba zaškoľovania personálu

A k tomu žiadne papiere!

Automatizovaný systém vychystávania a triedenia materiálu, dielov, výrobkov

Časti:

Princíp činnosti:

Zobrazovacie jednotky:

Modulárnosť systému: Rýchle zmeny pozícií jednotlivých dielov v regáli prostredníctvom displeja
Prvotné „naučenie“ celého skladu do databázy (príp. zmeny v databáze) PLC pomocou čítačky čiarového kódu v priebehu niekoľkých minút